Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz telefonów wewnętrznych UMiG Kolonowskie

WYKAZ  TELEFONÓW  WEWNĘTRZNYCH  UMIG  KOLONOWSKIE

IMIĘ I NAZWISKO

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

TEL

POK.

KIEROWNICTWO URZĘDU

NORBERT KOSTON

BURMISTRZ

22

9a

KONRAD WACŁAWCZYK

SEKRETARZ

ZASTĘPCA BURMISTRZA

9b

ANNA RATHMANN

SKARBNIK

23

17

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KRZYSZTOF LASKI

Kierownik referatu

Instytucje kultury, Sport

26

3

ELŻBIETA DZIUBA

Zastępca kierownika USC

Działalność gospodarcza, Dowody osobiste, Komisja alkoholowa

37

4

HALINA PASIEKA

Ewidencja ludności, Zarządzanie kryzysowe, OC, sprawy OSP, sprawy wojskowe

36

4

URZĄD STANU CYWILNEGO

KRZYSZTOF LASKI

Kierownik USC

26

3

REFERAT ORGANIZACJI

ANNA BOGDOŁ

Kierownik referatu

Kadry

25

16

EWA WIŚNIEWSKA - WRÓBEL

Kontrola zarządcza, oświata

ANNA SZATON-MROWIEC

Obsługa władz gminy

27

PATRYCJA MUC

Obsługa sekretariatu

22

9

PATRYK MOTAL

Informatyk

29

2

REFERAT FINANSÓW

MONIKA WEBER

Księgowość

35

18

MAŁGORZATA GAWLIK

Podatek VAT i umowy zlecenia

ANNA ŚWIERCZOK

Naliczanie wynagrodzeń

32

NIKOLA MACHNIK

Księgowość jednostek oświatowych

EWA ŻYŁKA

DOMINIKA LEJA

Podatki

33

13

MAŁGORZATA WILCZEK

Kasa

34

14

SAMORZIELNE STANOWISKA PIONU DS. ROZWOJU

PIOTR DREJA

Inwestycje i budownictwo

28

8b

ARKADIUSZ ULMAN

Gospodarka przestrzenna

38

AGNIESZKA WRZODAK

Drogi, Gospodarka komunalna

30

6

KARINA MROZEK

Zamówienia publiczne i przygotowanie inwestycji

47

REGINA KLYSZCZ

Ochrona środowiska

48

5

RAFAŁ GERLICH

Gospodarka mieniem komunalnym i energetyka

24

MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

IRENA OCHMAN

Kierownik OPS

44

8c

ANNA SZYMIK

Księgowość OPS

45

8a

ANETA SZOŁTYSIK

MAŁGORZATA BROLIK

ANNA MANIERA

Świadczenia rodzinne

KRYSTYNA MUSIOŁ

Pracownicy socjalni

46

8

PATRYCJA MORYS

ANNA KCIUK

KARINA KOWALCZYK

KATARZYNA RATAJ

Asystent rodziny

BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY

JÓZEF KOTYŚ

Dyrektor

50

15

AGNIESZKA IBROM - MORAWIEC

Promocja, Kultura, Turystyka

51

TERESA NAROLSKA

BOŻENA WANAT

Kadry, Księgowość