Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenia PSP Staniszcze Małe-Spórok

Strona archiwalna

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KOLONOWSKIE

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

  1. DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu w terminie do 7 marca br. w przedszkolu/oddziale, do którego dziecko uczęszcza obecnie.

 

2.    WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

O przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2014/2015 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat, zamieszkałe na obszarze Gminy Kolonowskie.

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy wypełnić wniosek o przyjęcie, który wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć do dyrektora wybranego publicznego przedszkola / oddziału w terminie od 17 do 31 marca br.  

Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech przedszkoli (do każdego odrębnie).

 

WAŻNE TERMINY:

TERMIN

ETAP REKRUTACJI/ CZYNNOŚCI RODZICA

 

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 

3.03.2014r. –07.03.2014 r.

Złożenie deklaracji  kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu w roku szkolnym2014/15

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

17.03.2014r. – 31.03.2014 r.

 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  w roku szkolnym 2014/15 wraz z obowiązującą dokumentacją.

10.04.2014 r.

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

do  16.04.2014 r.

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

25.04.2014 r.

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 25.04.2014 r.

Procedura odwoławcza.

     

Dokładne informacje o rekrutacji można znaleźć w załącznikach poniżej.

PDFInfo na BIP.pdf

PDFHarmonogram.pdf

PDFZasady.pdf

PDFDeklaracja - Staniszcze Małe.pdf

 

 

REKRUTACJA - załączniki

 

DOCOświadczenie o rodzeństwie w przedszkolu.doc

 

DOCoświadczenie o dochodzie na członka rodziny.doc

 

DOCOświadczenie o opiece socjal..doc

 

DOCOświadczenie o samotn. wychow. dziecka.doc

 

DOCOświadczenie o studiowaniu.doc

 

DOCOświadczenie o wielodzietn..doc

 

DOCOświadczenie o zatrudnieniu.doc

 

DOCWniosek.doc

 

PDFZarządzenie Nr OR.0050.19.2014.pdf