Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PG Kolonowskie - informacje ogólne

Adres: ul. Szkolna 1a, 47-110 Kolonowskie

Strona www: http://pgkolonowskie.edupage.org/

E-mail:

Liczba klas: 6

Liczba uczniów: 132

Liczba nauczycieli:

dyplomowani -10

mianowani -3

kontraktowi - 6

stażyści - 0
 

Krótka historia szkoły

Gimnazjum powstało w 1999 roku, w wyniku reformy systemu oświaty. Początkowo mieściło się w budynku szkoły podstawowej w Staniszczach Małych. Do wyremontowanego budynku w Kolonowskiem szkoła przeniosła się w 2001 r. Obecnie Gimnazjum jest szkołą na miarę XXI wieku – zarówno pod względem wyposażenia, jak i doskonale przygotowanej kadry pedagogicznej.
 

Misja szkoły

- promowanie systemu wartości zawartego w programie wychowawczym szkoły,

- pomoc w rozwoju talentów,

- prowadzenie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych,

- wspieranie partnerstwa pomiędzy uczniami,

- pozytywny stosunek do społeczności lokalnej
 

Działalność szkoły

- kultywowanie tradycji lokalnych (m.in. „wodzenie niedźwiedzia”)

- udział w Przeglądzie Teatrzyków Niemieckojęzycznych,

- udział w zawodach sportowych, przeglądach kolęd, plenerach malarskich,

- szeroko pojęty wolontariat,

- wydawanie gazetki szkolnej oraz prowadzenie szkolnego radiowęzła.