Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o piątym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego w Kolonowskiem ul. 1 Maja


Kolonowskie, 2012-03- 16


Burmistrz  Kolonowskiego

o g ł a s z a

PIĄTY  NIEOGRANICZONY PRZETARG  USTNY


na sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego o powierzchni użytkowej 307,40 m2 położonego w Kolonowskiem przy ul.1Maja 7 wraz z przynależną temu budynkowi  działką  gruntu Nr 889 o powierzchni  0,0770 ha, z karty mapy 3. Nieruchomość położona jest  na obszarze istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej mogącej podlegać wymianie, przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania pod  warunkiem  utrzymania  podstawowego  przeznaczenia  terenu.  Zapisana w księdze wieczystej   Nr 63280.     Uzbrojona  w  wodociąg,  energię  elektryczną,  gaz, kanalizację sanitarną,  drogę utwardzoną.   Brak jest świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Cena  wywoławcza  wynosi       -    79.000,00 zł.

Wadium  ustalono w wysokości  15.000,00 zł.
Opisana wyżej  nieruchomość jest  bez obciążeń.

Przetarg odbędzie się  dnia 20 kwietnia 2012r. o godz.1000 w Urzędzie MiG w Kolonowskiem.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne,  które wpłacą wyżej podane  wadium  na konto Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie Nr 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem O/ Kolonowskie   najpóźniej  do dnia  13 kwietnia 2012 roku.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone jego uczestnikom,  a osobie,  która wygra przetarg zaliczone na  poczet ceny   lub ulegnie  przepadkowi,  jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się  od zawarcia umowy notarialnej.
Zostały  przeprowadzone  cztery  przetargi  na  sprzedaż  tej nieruchomości,  w dniu 14 lipca 2011roku,  9 września 2011 roku, 20 października 2011 roku i 22 grudnia 2011 roku, które zakończyły się wynikiem negatywnym.
 
Bliższych   informacji  można uzyskać  w  Urzędzie  Miasta i Gminy  w  Kolonowskiem,  pokój  nr  6a,   tel. 774611120  wewn. 24.

 

 
Burmistrz  Kolonowskiego
mgr inż. Norbert Koston