Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo miejscowe 2012

PDFUchwała Nr XV.114.12 zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.pdf

PDFUchwała Nr XVI.125.12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki.pdf

PDFUchwała Nr XVI.126.12 w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kol.pdf

PDFUchwała Nr XVI.135.12 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców którzy oddają do użytku nowy zakład produkcyjny lub zwiększają.pdf

PDFUchwała Nr XVII.140.12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 dla części miasta Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XVIII.147.12 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XIX.159.12 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Kolonowskie oraz określenia granic ich obwodów.pdf

PDFUchwała Nr XIX.157.12 w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

PDFUchwała Nr XX.175.12 w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFUchwała Nr XX.165.12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XX.166.12 w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr XX.167.12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.pdf

PDFUchwała Nr XX.168.12 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.pdf

PDFUchwała Nr XXI.178.12 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2013 roku.pdf

PDFUchwała Nr XXI.179.12 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.pdf

PDFUchwała Nr XXI.188.12 zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych.pdf

PDFUchwała Nr XXIII.193.12.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.197.12 w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała Nr XXIV.198.12 w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych....pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-05-2012
  przez: Maria Bednorz
 • opublikowano:
  29-05-2012 13:33
  przez: Maria Bednorz
 • zmodyfikowano:
  02-08-2013 13:03
  przez: Maria Bednorz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 12041
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: