Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo miejscowe 2009

PDFUchwała Nr XXV.190.09 w sprawie określenia regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodat.pdf

PDFUchwała Nr XXV.191.09 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XXV.192.09 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpo.pdf

PDFUchwała Nr XXVIII.212.09 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf

PDFUchwała Nr XXIX.225.09 w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała nr XXIX.227.09 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf

PDFUchwała Nr XXXI.252.09 zmieniająca uchwałę Nr XI.76.07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23.11.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf

PDFUchwała Nr XXXIII.257.09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.265.09.2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr MG.1 dla części miasta i gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.269.09 w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.272.09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXXIV.273.09 w sprawie podatku od środków transportowych.pdf