Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo miejscowe 2009

PDFUchwała Nr XXV.190.09 w sprawie określenia regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodat.pdf (96,27KB)

PDFUchwała Nr XXV.191.09 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kolonowskie.pdf (52,08KB)

PDFUchwała Nr XXV.192.09 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transpo.pdf (51,83KB)

PDFUchwała Nr XXVIII.212.09 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (59,29KB)

PDFUchwała Nr XXIX.225.09 w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (49,64KB)

PDFUchwała nr XXIX.227.09 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (49,16KB)

PDFUchwała Nr XXXI.252.09 zmieniająca uchwałę Nr XI.76.07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23.11.2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (65,52KB)

PDFUchwała Nr XXXIII.257.09 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (62,52KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.265.09.2009 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr MG.1 dla części miasta i gminy Kolonowskie.pdf (94,77KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.269.09 w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (60,31KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.272.09 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (63,19KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.273.09 w sprawie podatku od środków transportowych.pdf (73,18KB)