Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza o wycince drzew - Staniszcze Małe ul. Krzywa

Burmistrz Kolonowskiego

Kolonowskie 2012-06-04


Nr Rś .6131. 18  .2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na  podstawie    art. 21 ust.  1 i 2  pkt. 24f   ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227)


z a w i a d a m i a m


o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku p. Doroty Kokott zam.  Staniszcze Małe, ul. Krzywa 10, 47-113 Kolonowskie 3,   dotyczącego  wydania  zezwolenia  na  usunięcie 15 sztuk drzew: gat. olcha,  rosnących na działce nr 641/1, km 4, łąka i nieużytek, w Staniszczach  Małych, stanowiącej własność pani Doroty Kokott.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem przy  ul. Ks. Czerwionki 39 w godzinach od 800 do 1400  oraz  mogą składać związane z nim uwagi i wnioski w terminie od dnia 04 czerwca 2012 roku do dnia 25 czerwca 2012 roku (21 dni).

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39,  47-110 Kolonowskie.

 

        
Zastępca Burmistrza Kolonowskiego
Konrad Wacławczyk
           

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-06-2012
  przez: Regina Klyszcz
 • opublikowano:
  04-06-2012 14:57
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  04-06-2012 14:59
  przez: Krzysztof Laski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 2044
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: