Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo miejscowe 2008

PDFUchwała Nr XIV.96.08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr StM 4 dla części miejscowości Staniszcze Małe w zakresie obejumującym użytki rolne o powierzchni 0,0796 ha...pdf (2,22MB)

PDFUchwała Nr XIV.97.08 w sprawie określenia regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nzuczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych ....pdf (447,78KB)

PDFUchwała XVII.130.08 w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.pdf (91,14KB)

PDFUchwała Nr XIX.144.08 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Burmistrza Kolonowskie.pdf (204,90KB)

PDFUchwała Nr XXI.154.08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (246,60KB)

PDFUchwała Nr XXI.158.09 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.pdf (128,87KB)

PDFUchwała Nr XXI.160.08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 części miasta Kolonowskie.pdf (1,97MB)

PDFXXI.161.08 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania pzrestrzennego nr 3 części miasta Kolonowskie-Osiedle Fosowskie.pdf (1,57MB)

PDFUchwała XXII.167.08 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.pdf (339,74KB)

PDFRozstrzygnięcie.pdf (120,08KB)

PDFUchwała XXII.168.08 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kolonowskie.pdf (210,70KB)

PDFUchwała XXIV.181.08 w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.pdf (8,46MB)