Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo miejscowe 2008

PDFUchwała Nr XIV.96.08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr StM 4 dla części miejscowości Staniszcze Małe w zakresie obejumującym użytki rolne o powierzchni 0,0796 ha...pdf

PDFUchwała Nr XIV.97.08 w sprawie określenia regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nzuczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych ....pdf

PDFUchwała XVII.130.08 w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.pdf

PDFUchwała Nr XIX.144.08 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Burmistrza Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XXI.154.08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr XXI.158.09 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr XXI.160.08 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1 części miasta Kolonowskie.pdf

PDFXXI.161.08 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania pzrestrzennego nr 3 części miasta Kolonowskie-Osiedle Fosowskie.pdf

PDFUchwała XXII.167.08 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.pdf

PDFRozstrzygnięcie.pdf

PDFUchwała XXII.168.08 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kolonowskie.pdf

PDFUchwała XXIV.181.08 w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  11-06-2012
  przez: Maria Bednorz
 • opublikowano:
  11-06-2012 10:23
  przez: Maria Bednorz
 • zmodyfikowano:
  10-07-2018 14:23
  przez: Maria Bednorz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 10640
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: