Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza o trzecim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości - Kolonowskie ul. Bożka 4 i Kolonowskie ul. Kolejowa 6

Kolonowskie, 2012-06-11

 

Burmistrz   Kolonowskiego

    o g ł a s z a

TRZECI  NIEOGRANICZONY PRZETARG  USTNY

na sprzedaż  niżej opisanych  nieruchomości stanowiących własność Gminy Kolonowskie :
    
1/  Lokal mieszkalny  Nr 3 o powierzchni  użytkowej   51,83 m2  zlokalizowany  na  I  piętrze budynku przy ul. Arki Bożka 4 w Kolonowskiem  wraz  z przynależnymi do lokalu dwoma komórkami w piwnicy o  powierzchni ogólnej 19,10 m2  i komórką w  budynku  gospodarczym o powierzchni  5 m2  oraz  z  prawem  własności   188/1000  części wspólnych  budynku  mieszkalnego,  które  nie  służą wyłącznie  do  użytku  właścicieli  poszczególnych  lokali  i  z prawem własności 188/1000   części działki Nr 192 z mapy 1, o powierzchni 0,2500ha.
Nieruchomość położona jest  na obszarze istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Zapisana w  księdze wieczystej    Nr 51891.  Uzbrojona   w  wodociąg,  energię  elektryczną,  kanalizację  sanitarną, drogę utwardzoną.  Brak jest świadectwa charakterystyki  energetycznej  budynku. Opisana wyżej 
nieruchomość  jest  bez  obciążeń.  W dniach  17 lutego 2012 r.  i  27 kwietnia 2012r. odbyły  się przetargi na sprzedaż  tego lokalu,  które zakończyły się wynikiem negatywnym.

     Cena     wywoławcza   w trzecim  przetargu    wynosi     -      59.000,00 zł.

     Wadium  ustalono w wysokości  11.000,00zł.

2/ Lokal mieszkalny Nr 1 znajdującego się na parterze budynku przy ul. Kolejowej 6 w Kolonowskiem o  powierzchni  99,24 m2 składającego  się  z  kuchni, trzech  pokoi,  łazienki  i  przedpokoju,  z przynależną piwnicą o powierzchni 7,72 m2  wraz  z prawem własności 1.332/10.000 części  wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali  i  z prawem własności 1.332/10.000 części działki Nr 929/4 z mapy 3, obrębu Kolonowskie.   
Uzbrojenie:  energia elektryczna,  sieć wodno-kanalizacyjna,  droga utwardzona.  Brak  jest  charakterystyki  energetycznej  budynku.  Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Nr 66741. Przez  działkę  Nr 929/4 została ustanowiona służebność  przejazdu do  działki  Nr 929/3.  Innych obciążeń  brak.  W dniach 4 listopada 2011 r. i  27 kwietnia 2012r.  odbyły  się przetargi na sprzedaż tego lokalu,  które zakończyły się wynikiem negatywnym.

    Cena   wywoławcza   w  trzecim   przetargu  wynosi     -    79.000,00 zł.

    Wadium   ustalono  w  wysokości   15.000,00zł.

Przetarg odbędzie się dnia  12 lipca 2012 roku o godz.1000 w Urzędzie MiG  w Kolonowskiem.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne,  które wpłacą wyżej podane  wadium  na konto Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie Nr 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 Bank Spółdzielczy  w Zawadzkiem O/Kolonowskie    najpóźniej  do dnia   5 lipca   2012 roku.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone jego uczestnikom,  a osobie,  która wygra przetarg zaliczone na  poczet ceny   lub ulegnie  przepadkowi,  jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się  od zawarcia umowy notarialnej.
Bliższych   informacji  można uzyskać  w  Urzędzie  Miasta i Gminy  w  Kolonowskiem,  pokój  nr  6a   tel. 77 4611120  wewn. 24.

 

 
Burmistrz Kolonowskiego
mgr inż. Norbert Koston

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-06-2012
  przez: Mariola Lipok
 • opublikowano:
  11-06-2012 15:33
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  11-06-2012 15:40
  przez: Krzysztof Laski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 2665
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: