Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zmianach w zasadach przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. becikowego

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem  uprzejmie informuje, że na mocy ustawy z dnia 12 października 2012r. (Dz. U. z 2012 poz. 1255) o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, od dnia 1 stycznia 2013r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka będzie przysługiwała matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.

W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych.

W przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego jednorazową zapomogę przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli dziecko zostało objęte tą opieką albo przysposobieniem przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.