Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Polityka społeczna

  1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolonowskie na lata 2015 – 2020 przyjęta Uchwałą Nr XII/83/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2015 r. PDFStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020.pdf (1,76MB)
  2. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kolonowskie na lata 2016-2018 przyjęty Uchwałą Nr XVIII/140/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 5 września 2016 r. PDFGminny Program Wspierania rodziny na lata 2016-2018.pdf (1,28MB)
  3. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinnie w Gminie Kolonowskie na lata 2016-2018 przyjęty Uchwałą Nr XVIII/139/16 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 5 września 2016 r. PDFGminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.pdf (1,15MB)
  4. Programu osłonowego w zakresie dożywiania ”Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/293/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 3 lutego 2014 r. PDFUchwała Nr XXXVI 293 14 - Program-Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-20.pdf (294,59KB)
  5. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie, przyjęty Uchwałą XLVI/384/23 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 29 listopada 2023r.PDFUCHWAŁA NR XLVI38423 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO z dnia 29 listopada 2023 r.pdf (811,67KB)
  6. Programu współpracy Gminy Kolonowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016 przyjęty Uchwałą Nr XII/84/15 z dnia 23 listopada 2015 r.PDFProgramu współpracy Gminy Kolonowskie z organizacjami pozarządowymi 2016.pdf (277,37KB)