Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne i obrona cywilna

 

PDFGminny Plan Zarzadzania kryzysowego.pdf - zatwierdzony przez Starostę 12.08.2016r. 

PDFPlan ewakuacji II stopnia dla Miasta i Gminy Kolonowskie..pdf - zatwierdzony przez Burmistrza Kolonowskiego 02.01.2017r.

PDFPlan ochrony zabytków.pdf - zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - 18.03.2016 i przez Starostę 04.04.2016 r.

PDFPlan Obrony Cywilnej.pdf - zarządzenie Nr Or.0050.116.2012 Burmistrza Kolonowskiego - Szefa Obrony Cywilnej  z dnia 18.12 2012 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Kolonowskie

PDFPlan operacyjny ochrony przed powodzią.pdf - art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594)

PDFPlan przygotowań podmiotów leczniczych Gminy Kolonowskie na potrzeby obronne państwa.pdf - zatwierdzony przez Wojewodę 15.07.2013r. 

PDFGminny plan dystrybucji preperatu jodowego w postaci tabletek jodowych.pdf


Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.10.2016 z dnia 25.01.2016r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.34.2012 z dnia 2.04.2012r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

 

Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.92.2016 z dnia 19.08.2016r.,w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Kolonowskie w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego.

 

Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.64.2012 z dnia 2.07.2012r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO)

 

Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.9.2016 z dnia 18.01.2016r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Kolonowskie oraz wprowadzenia Planu akcji kurierskiej

 

Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.104.2016 z dnia 21.09.2016r.,w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji ewakuacji II stopnia w sytuacji masowego zagrożenia

 

Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.36.2017 z dnia 17.03.2017r. w sprawie sposobu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego

Metryczka
 • wytworzono:
  27-02-2013
  przez: Halina Pasieka
 • opublikowano:
  27-02-2013 12:50
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  27-03-2017 08:52
  przez: Anna Bogdoł
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 7188
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: