Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestry, Ewidencje, Archiwa - WYKAZ

 

Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem prowadzi następujące rejestry ewidencje i archiwa:

 

REJESTRY:

• Rejestr uchwał Rady Miejskiej
• Rejestr Zarządzeń Burmistrza
• Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
• Rejestr wydanych zaświadczeń
• Rejestr skarg i wniosków
• Rejestr wymiarowy (podatku od nieruchomości. podatku leśnego, podarku rolnego)
• Rejestr wymiarowy podatku od środków transportu
• Rejestr przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych
• Rejestr przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego łącznego zobowiązania pieniężnego od osób prawnych
• Rejestr przypisów i odpisów opłaty od posiadania psów
• Rejestr przypisów i odpisów podatku od środków transportu dla osób fizycznych
• Rejestr przypisów i odpisów podatku od środków transportu dla osób prawnych
• Rejestr instytucji kultury
• Rejestr wyborców
• Rejestr zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych
• Rejestr urodzeń, małżeństw, zgonów
• Rejestr sporządzonych testamentów
• Rejestr planów miejscowych
• Rejestr osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej
• Rejestr kwalifikacji wojskowej
• Rejestr wydanych kart paliwowych dla OSP
• Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
• Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
• Rejestr żłobków
• Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
• Rejestr protokołów wykrycia i usunięcia nieprawidłowości

 

EWIDENCJE:

• Ewidencja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
• Ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości
• Ewidencja środków trwałych
• Ewidencja pozostałych środków trwałych
• Ewidencja dowodów księgowych
• Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
• Ewidencja kartotek płacowych
• Ewidencja zasiłków wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
• Ewidencja kontroli
• Ewidencja wyjść służbowych
• Ewidencja czasu pracy
• Ewidencja wystawionych delegacji służbowych
• Ewidencja zabytków
• Ewidencja decyzji zezwalających na usunięcie drzew
• Ewidencja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
• Publiczne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
• Ewidencja pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
• Ewidencja decyzji o wymeldowaniu i zameldowaniu
• Ewidencja wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności
• Ewidencja hipotek
• Ewidencja weksli
• Ewidencja druków ścisłego zarachowania
• Ewidencja wniesionych kaucji gwarancyjnych jako zabezpieczenie należytego wykonania umów

 


ARCHIWA:

• Archiwum zakładowe
• Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
• Archiwum dowodów osobistych