Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo miejscowe 2013

PDFUchwała Nr XXV.203.13 w sprawie zmiany nazwy instytucji Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kolonowskiem na Biblioteka i Centrum w Kolonowskiem oraz nadania nowego ....pdf (218,49KB)

PDFUchwała Nr XXV.205.13 w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Kolonowskie.pdf (279,49KB)

PDFUchwała Nr XXV.209.13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (154,27KB)

PDFUchwała Nr XXVI.211.13 w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (89,93KB)

PDFUchwała Nr XXVI.224.13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie.pdf (270,70KB)

PDFUchwała Nr XXVII.226.13 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zasad swrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.pdf (97,46KB)

PDFUchwała Nr XXVII.228.13 w sprawie przyjęcia Statutu Biblioteki i Centrum Kultury w KOlonowskiem.pdf (213,27KB)

PDFUchwała Nr XXVII.232.13 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych dla zawodników, z terenu Gminy Kolonowsk.pdf (96,16KB)

PDFUchwała Nr XXX.238.13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 r..pdf (688,49KB)

PDFObwieszczenie Rady Miejskiej z dnia 24.06.2013r. po poprawkach, aktualne.pdf (197,22KB)

PDFUchwała Nr XXXI.252.13 zmieniajaca uchwałę Nr XVIII.147.12 w sprawie opłat.pdf (92,90KB)

PDFUchwała Nr XXXI.255.13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok.pdf (604,07KB)

PDFUchwała Nr XXXI.258.13 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska Mój rynek.pdf (182,01KB)

PDFUchwała Nr XXXI.260.13 w sprawie powszechnego udostępnienia mieszkańcom boiska wielofunkcyjnego i parkingu w Staniszczach Małych.pdf (160,46KB)

PDFUchwała Nr XXXI.261.13 w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony.pdf (173,79KB)

PDFUchwała Nr XXXII.262.13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr StM 4 dla części miejscowości Staniszcze Małe.pdf (1,75MB)

PDFUchwała Nr XXXII.263.13 w sprawie określenia stawek podatju od nieruchomości.pdf (97,95KB)

PDFUchwała Nr XXXII.264.13 w sprawie podatku od środków transportowych.pdf (103,85KB)

PDFUchwała Nr XXXII.265.13 w sprawie opłaty targowej.pdf (99,08KB)

PDFUchwała Nr XXXII.270.13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok..pdf (755,88KB)

PDFUchwała Nr XXXIII.276.13 w sprawie zmiany budżetu gminy Kolonowskie na 2013 r..pdf (234,88KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.280.13 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok.pdf (2,40MB)

PDFUchwała Nr XXXIV.282.13 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r..pdf (579,22KB)

PDFUchwała Nr XXXIV.283.13 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci ....pdf (95,42KB)

PDFUchwała Nr XXXV.287.13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 r..pdf (1,44MB)