Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podsumowanie kontroli podatkowych w roku 2013

W dniu 20 czerwca 2013 r. odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie losowanie w składzie:

1.      Burmistrz Kolonowskiego – Norbert Koston

2.      Skarbnik Gminy – Anna Rathmann

3.      Inspektor ds. podatków – Ewa  Żyłka

4.      Referent ds. podatków – Dominika Leja

podatników objętych kontrolą podatkową.

W wyniku losowania zostało wybranych 11 podatników z terenu Miasta i Gminy Kolonowskie.

Spórok – 1 kontrola

Staniszcze Małe – 2 kontrole

Staniszcze Wielkie – 2 kontrole

Kolonowskie – 6 kontroli

 

Po przeprowadzeniu losowania zostały wysłane zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Kontrole zostały przeprowadzone w dniach od 11.07.- 08.08.2013 r. przez pracowników tutejszego organu podatkowego Ewę Żyłka i Dominikę Leja działających na mocy upoważnień wydanych przez Burmistrza Kolonowskiego.

            Zakresem kontroli zostały objęte budynki mieszkalne i budynki pozostałe w poszczególnych posesjach. Celem kontrolujących było zbadanie danych wykazanych w informacjach  podatkowych ze stanem faktycznym.

Po zakończeniu kontroli u poszczególnych podatników sporządzono protokół  w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz kontrolujący doręczyli kontrolowanemu, co niniejszym zostało potwierdzone własnoręcznym podpisem  ze wskazaniem daty.

            Wszelkie różnice zostały na miejscu skorygowane poprzez wypełnienie nowych informacji podatkowych.