Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Nr 36 - z dnia 3 lutego 2014r.

PDFUchwała Nr XXXVI.288.14w sprawie uchwalenia aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.289.14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie na 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.290.14 w sprawie poparcia protestu przeciwko likwidacji zespołu dyżurnych.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.291.14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kolonowskie na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.292.14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.293.14 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.294.14 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Lokalne muzea pod wspólnym dachem w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgr...pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.295.14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.296.14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Remont sali widowiskowej oraz budowa parkingu w Kolonowskiem realizowanego w ramach ....pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.297.14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Zagospodarowanie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych w Kolonowskiem ....pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.298.14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzajęce finansowanie zadania pn. Remont boiska ogólnodostępnego w Staniszczach Małych wraz z zagospodarowaniem terenu....pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.299.14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup....pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.300.14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.301.14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.302.14 zmieniajaca uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-02-2014
  przez: Maria Bednorz
 • opublikowano:
  07-02-2014 09:43
  przez: Maria Bednorz
 • zmodyfikowano:
  07-02-2014 09:48
  przez: Maria Bednorz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 3811
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: