Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr 36 - z dnia 3 lutego 2014r.

PDFUchwała Nr XXXVI.288.14w sprawie uchwalenia aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kolonowskie na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.pdf (4,44MB)

PDFUchwała Nr XXXVI.289.14 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie na 2014 r..pdf (234,43KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.290.14 w sprawie poparcia protestu przeciwko likwidacji zespołu dyżurnych.pdf (91,91KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.291.14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kolonowskie na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (91,27KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.292.14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia.pdf (96,69KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.293.14 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.pdf (294,59KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.294.14 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Lokalne muzea pod wspólnym dachem w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgr...pdf (94,73KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.295.14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych.pdf (95,16KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.296.14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Remont sali widowiskowej oraz budowa parkingu w Kolonowskiem realizowanego w ramach ....pdf (98,80KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.297.14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Zagospodarowanie terenów zielonych oraz sportowo-rekreacyjnych w Kolonowskiem ....pdf (98,74KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.298.14 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzajęce finansowanie zadania pn. Remont boiska ogólnodostępnego w Staniszczach Małych wraz z zagospodarowaniem terenu....pdf (99,31KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.299.14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup....pdf (188,91KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.300.14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,25MB)

PDFUchwała Nr XXXVI.301.14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r..pdf (1,44MB)

PDFUchwała Nr XXXVI.302.14 zmieniajaca uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.pdf (93,37KB)