Przejdź do treści strony WCAG

Wybory Samorządowe 2014

PDFPOSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO Z DNIA 2.12.2014 -w sprawie zwołania sesji w celu ślubowania nowo wybranego Burmistrza Kolonowskiego.pdf

PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. - BURMISTRZ.pdf

PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 21 listopada 2014 r. - RADA.pdf

PDFProtokół wyników ponownego głosowania i wyników wyborów na Burmistrza Kolonowskie.pdf

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Miejskiej w Kolonowskiem.pdf

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów na Burmistrza Kolonowskie.pdf

PDFuchwała 4.pdf Uchwała nr 4 w sprawie ponownego głosowania

PDFInformacja - w sprawie spotkania Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

PDFObwieszczenie Listy Kandydatow do Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PDFInformacja w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych.pdf

PDFuchwała 3-2014.pdf Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach burmistrza Gminy Kolonowskie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PDFobwieszczenie radni.pdf Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Kolonowskiem w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 

PDFobwieszczenie burmistrz.pdf Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Kolonowskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

 PDFSKMBT_42114102215320.pdf Uchwała w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Kolonowskiem

PDFKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie terminu losowania numerów list kandydatów na radnych.pdf

PDFKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie terminu losowania składów obwodowych komisji wyborczych.pdf

PDFObwieszczenie Or.0050.34.4.2014-10-02.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PDFudostępnienie spisu wyborców - informacja (2).pdf

PDFwniosek o udosępnienie spisu wyborców.pdf

Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.100.2014 z dnia 1.10.2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego http://bip.kolonowskie.pl/5047/zarzadzenie-burmistrza-nr-or00501002014-z-dnia-1102014r-w-sprawie-wyznaczenia-obwodowej-komisji-wyborczej-dla-celow-glosowania-korespondencyjnego.html

Zasady głosowania przez pełnomocnika http://info.pkw.gov.pl/glosowanie-przez-pelnomocnika-samorzad/glosowanie-przez-pelnomocnika-samorzad.html

Zasady głosowania korespondencyjnego http://info.pkw.gov.pl/glosowanie-korespondencyjne-samorzad/glosowanie-korespondencyjne-samorzad.html

PDFInformacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach.pdf

PDFInformacja PKW o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach.pdf

PDFUchwała z dnia 26 września 2014.pdf Uchwała nr 1/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem z dnia 26 września 2014r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej TKW 

PDFskład i dyżury.pdf Informacja o składzie i dyżyrach TKW w Kolonowskiem

PDFZarządzenie.Or.0050.96.2014-09-23.pdf Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.96.2014 z dnia 23.09.2014r.w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej TKW i Koordynatora Gminnego.

PDFSkład Miejskiej Komisji Wyborczej w Kolonowskiem.pdf

PDFObwieszczenie Starosty Strzeleckiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości ustalenia liczby radnych w wyborach w 2014 r..pdf

PDFZarządzenie.Or.0050.88.2014-08-28.pdf Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.88.2014 z dnia 28.08.2014r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego oraz powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta na terenie Gminy 

PDFUchwała Nr XIX.157.12 w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości ustalenia liczby radnych w wyborach w 2014 r..pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XIX.157.12.pdf

PDFUchwała Nr XX.175.12 w sprawie podziału Gminy Kolonowskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komis.pdf

PDFZałącznik do uchwały Nr XX.175.12.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.89.2014 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie.pdf

PDFZarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy.pdf

DOCKomunika KW w Opolu II - zgłaszanie kandydatów do TKW.doc

DOCKomunikat KW w Opolu II - zawiadomienia o utworzeniu KW.doc

DOCXKomunikat KW w Opolu II - zawiadomienia; liczba mieszkańców po gminach.docx

PDFObwieszczenie - okręgi.pdf

PDFUchwała Nr XLI.345.14.pdf

PDFwyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania.pdf

Kalendarz czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu 

http://opole.pkw.gov.pl/aktualnosci-2-363/wykaz-zawiadomien-o-utworzeniu-komitetu-wyborczego-zlozonych-komisarzom-wyborczym-w-opolu-i-i-ii-w-zwiazku-z-wyborami-samorzadowymi.html