Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Kolonowskie

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Kolonowskie.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 250 z   dnia 31 grudnia 2007 r. poz 1873) Burmistrz Kolonowskiego podaje do publicznej informacji:  

 1. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Kolonowskie – stanowi tabela jak niżej.

      2.  Ogłoszenie podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

       

                                                 Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 

 

 

 

 Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

 

 

Powierzchnia lokalu

 

 Standard lokalu

 do 1918 r.

 

 1919-45

 

 1946-1970

 

 1971-2002

 

 po 2002 r.

 

 

 zły*

 

 dobry

 

 zły

 dobry

 

 zły

 

 dobry

 

 zły

 

 dobry

 

 zły

 

 dobry

 

 

 

 A

1)**

2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poniżej 40 m2

 

 B

 

 

 

 

 

 

4,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 m2 do 60

 

 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,00

 

 m2

 

 B

 

 

8,82

 

 

 

4,48

 

 

 

3,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 60 m2

 

 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 do 80 m2

 

 B

 

 

 

 

 

 

4,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 80 m2

 

 B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B -standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

 * -budynek wymaga remontu.

1) **stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

 

 

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO

mgr inż. Norbert Koston

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-04-2014
  przez: Janusz Żyłka
 • opublikowano:
  10-04-2014 12:59
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  10-04-2014 13:19
  przez: Krzysztof Laski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 1997
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: