Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Nr 40 - z dnia 23 czerwca 2014 r.

PDFUchwała Nr XL.326.14 w sprawie zmiany statutu Gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XL.327.14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu.pdf

PDFUchwała Nr Xl.328.14 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą.pdf

PDFUchwała Nr XL.329.14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr XL.330.14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego BiCeK z siedzibą w Kolonowskiem za 2013 r..pdf

PDFUchwała Nr XL.331.14 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Kolonowskie za 2013r..pdf

PDFUchwała Nr XL.332.14 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.pdf

PDFUchwała Nr XL.333.14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr XL.334.14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XL.335.14 w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. Budowa pawilonu na ekspozycję muzealną.pdf

PDFUchwała Nr XL.336.14 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Kolonowskie..pdf

PDFUchwała Nr XL.337.14 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XL.338.14 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XL.339.14 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr Xl.340.14 w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o niezgodność przepisu.pdf

PDFUchwała Nr XL.342.14 zmieniająca uchwałę Nr II.398.98 z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie powołania komisji w celu.pdf

PDFUchwała Nr XL.343.14 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga.pdf

PDFzałącznik do Uchwały Nr XL.333.14.pdf

PDFUchwała Nr XL.341.14 zmieniajaca uchwałę Nr XXVI.224.13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  25-06-2014
  przez: Maria Bednorz
 • opublikowano:
  25-06-2014 11:45
  przez: Maria Bednorz
 • zmodyfikowano:
  26-06-2014 08:40
  przez: Maria Bednorz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 3523
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: