Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr 40 - z dnia 23 czerwca 2014 r.

PDFUchwała Nr XL.326.14 w sprawie zmiany statutu Gminy Kolonowskie.pdf (92,47KB)

PDFUchwała Nr XL.327.14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania z zakresu.pdf (92,30KB)

PDFUchwała Nr Xl.328.14 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą.pdf (101,35KB)

PDFUchwała Nr XL.329.14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r..pdf (87,08KB)

PDFUchwała Nr XL.330.14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego BiCeK z siedzibą w Kolonowskiem za 2013 r..pdf (193,40KB)

PDFUchwała Nr XL.331.14 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Kolonowskie za 2013r..pdf (249,90KB)

PDFUchwała Nr XL.332.14 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.pdf (88,78KB)

PDFUchwała Nr XL.333.14 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (117,86KB)

PDFUchwała Nr XL.334.14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r..pdf (1,04MB)

PDFUchwała Nr XL.335.14 w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. Budowa pawilonu na ekspozycję muzealną.pdf (94,84KB)

PDFUchwała Nr XL.336.14 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Kolonowskie..pdf (90,48KB)

PDFUchwała Nr XL.337.14 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Kolonowskie.pdf (90,13KB)

PDFUchwała Nr XL.338.14 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Kolonowskie.pdf (90,51KB)

PDFUchwała Nr XL.339.14 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Kolonowskie.pdf (86,36KB)

PDFUchwała Nr Xl.340.14 w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o niezgodność przepisu.pdf (92,24KB)

PDFUchwała Nr XL.342.14 zmieniająca uchwałę Nr II.398.98 z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie powołania komisji w celu.pdf (92,64KB)

PDFUchwała Nr XL.343.14 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga.pdf (91,87KB)

PDFzałącznik do Uchwały Nr XL.333.14.pdf (1,26MB)

PDFUchwała Nr XL.341.14 zmieniajaca uchwałę Nr XXVI.224.13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie.pdf (114,81KB)