Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DARMOWE PODRĘCZNKI DLA UCZNIÓW

DARMOWE PODRĘCZNIKI

 

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) gwarantuje uczniom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Zmiany wprowadzane będą sukcesywnie, począwszy od klasy I szkoły podstawowej, zgodnie z poniższym harmonogramem:

- rok szkolny 2014/2015 – uczniowie klasy I szkoły podstawowej;

- rok szkolny 2015/2016 – uczniowie klas II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum;

- rok szkolny 2016/2017 – uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum;

- rok szkolny 2017/2018 – uczniowie klas VI szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.

 

W roku szkolnym 2014/2015 rodzice dzieci klasy I szkoły podstawowej nie będą kupować podręczników ani materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów ćwiczeniowych jest zadaniem szkoły tzn. że rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.  

 

Uczniowie klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 otrzymają:

1.„Nasz elementarz” - bezpłatny podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewniany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Podręcznik będzie wypożyczany uczniom nieodpłatnie w szkole, na warunkach określonych przez dyrektora szkoły, uwzględniających co najmniej trzyletni okres używania podręcznika.

 

2.Podręcznik do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego (obowiązkowego) lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego (obowiązkowego), zakupywane przez szkoły z dotacji celowej. Maksymalna kwota do wykorzystania wynosi 24,75 zł na ucznia. Podręcznik / materiały edukacyjne będą wypożyczane uczniom nieodpłatnie, na warunkach określonych przez dyrektora szkoły.

 

3.Materiały ćwiczeniowe do każdego z obowiązkowych obszarów edukacji, w tym zajęć komputerowych, technicznych, artystycznych oraz języka obcego nowożytnego, zakupywane przez szkoły z dotacji celowej. Maksymalna kwota do wykorzystania wynosi 49,50 zł na ucznia. Materiały ćwiczeniowe będą przekazywane uczniom nieodpłatnie bez obowiązku ich zwrotu.     

 

Podręczniki do pozostałych przedmiotów tj. dodatkowego języka obcego w klasie I oraz przedmiotów nadobowiązkowych jak religia, etyka czy wychowanie do życia w rodzinie muszą być kupowane przez rodziców.

 

Załączniki:

PDFUstawa.pdf

PDFRozporządzenie MEN.pdf

PDFHarmonogram - szkoły podstawowe.pdf

PDFHarmonogram - gimnazjum.pdf