Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo miejscowe 2014

PDFUchwała Nr XXXVI.292.14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia.pdf (96,69KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.299.14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup....pdf (188,91KB)

PDFUchwała Nr XXXVI.302.14 zmieniajaca uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.pdf (93,37KB)

PDFUchwała Nr XXXVII.310.14 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.pdf (90,43KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII.315.14 zmieniajaca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 ....pdf (171,64KB)

PDFUchwała Nr XXXVIII.316.14 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci ....pdf (97,21KB)

PDFUchwała Nr XXXIX.321.14 zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Kolonowskie.pdf (92,38KB)

PDFUchwała Nr XL.326.14 w sprawie zmiany statutu Gminy Kolonowskie.pdf (92,47KB)

PDFUchwała Nr XL.341.14 zmieniajaca uchwałę Nr XXVI.224.13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie.pdf (114,81KB)

PDFUchwała Nr XLI.345.14 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Kolonowskie do stanu faktycznego.pdf (181,11KB)

PDFUchwała Nr XLI.348.14 w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (90,17KB)

PDFUchwała Nr XLII.356.14 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Kolonowskie.pdf (89,60KB)

PDFUchwała Nr XLII.357.14 w sprawie ustanowienia Dzielnicy Fosowskie i uchwalenia jej Statutu.pdf (370,05KB)

PDFUchwała Nr XLII.358.14 w sprawie statutu sołectwa Spórok.pdf (426,58KB)

PDFUchwała Nr XLII.359.14 w sprawie statutu sołectwa Staniszcze Małe.pdf (429,82KB)

PDFUchwała Nr XLII.360.14 w sprawie statutu sołectwa Staniszcze Wielkie.pdf (450,50KB)

PDFUchwała Nr XLII.362.14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r..pdf (826,28KB)

PDFUchwała Nr XLII.365.14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (97,51KB)

PDFUchwała Nr III.7.14 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok.pdf (2,03MB)

PDFUchwała Nr III.12.14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r..pdf (816,84KB)

PDFUchwała Nr III.13.14 zmieniajaca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzącycj żłobki ....pdf (95,17KB)