Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo miejscowe 2014

PDFUchwała Nr XXXVI.292.14 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia.pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.299.14 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup....pdf

PDFUchwała Nr XXXVI.302.14 zmieniajaca uchwałę w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis.pdf

PDFUchwała Nr XXXVII.310.14 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII.315.14 zmieniajaca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 ....pdf

PDFUchwała Nr XXXVIII.316.14 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci ....pdf

PDFUchwała Nr XXXIX.321.14 zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XL.326.14 w sprawie zmiany statutu Gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XL.341.14 zmieniajaca uchwałę Nr XXVI.224.13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XLI.345.14 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Kolonowskie do stanu faktycznego.pdf

PDFUchwała Nr XLI.348.14 w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych.pdf

PDFUchwała Nr XLII.356.14 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr XLII.357.14 w sprawie ustanowienia Dzielnicy Fosowskie i uchwalenia jej Statutu.pdf

PDFUchwała Nr XLII.358.14 w sprawie statutu sołectwa Spórok.pdf

PDFUchwała Nr XLII.359.14 w sprawie statutu sołectwa Staniszcze Małe.pdf

PDFUchwała Nr XLII.360.14 w sprawie statutu sołectwa Staniszcze Wielkie.pdf

PDFUchwała Nr XLII.362.14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XLII.365.14 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała Nr III.7.14 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr III.12.14 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr III.13.14 zmieniajaca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzącycj żłobki ....pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-08-2014
  przez: Maria Bednorz
 • opublikowano:
  20-08-2014 13:26
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  05-03-2015 14:46
  przez: Maria Bednorz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 8075
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: