Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza o wycince drzew - Kolonowskie ul. Polna

Burmistrz Kolonowskiego

Kolonowskie 2014-08-28

Nr Gmk.6131.25.2014.ML

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na  podstawie  art. 21 ust. 1 i 2  pkt  24 f   ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,poz.1227)

z a w i a d a m i a m

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku Pani Gabrieli Gawron zam. Kolonowskie ul. Polna 28, dotyczącego wydania zezwolenia na wycinkę dwóch sztuk drzew gat. wierzba rosnących na działce rolnej Wnioskodawczyni o numerze ewidencyjnym 366 z mapy 1, przy ul. Polnej w Kolonowskiem. 

Zainteresowani mogą się zapoznać ze złożonym wnioskiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem przy ulicy Ks. Czerwionki 39, w godzinach od  800 do 1400 oraz mogą składać  związane z nim uwagi i wnioski w terminie od dnia 28 sierpnia 2014 roku  do dnia 17 września  2014 roku (21 dni).     

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie.

 

 

Burmistrz Kolonowskiego

mgr inż. Norbert Koston

                                                                                            

Metryczka
 • wytworzono:
  28-08-2014
  przez: Mariola Lipok
 • opublikowano:
  28-08-2014 12:42
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  28-08-2014 12:44
  przez: Krzysztof Laski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 1533
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: