Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza o wycince drzew - Kolonowskie ul. Zakładowa

Burmistrz Kolonowskiego

Kolonowskie 2014-11-03

Nr Gmk.6131.42.2014.ML

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 pkt  24 f  ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,poz.1227z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku dotyczącego wydania zezwolenia   na wycinkę 33 sztuk drzew gatunek  dąb, brzoza, czeremcha, topola, klon i olcha rosnących na terenach przemysłowych na działce o numerze ewidencyjnym 2073/4 z mapy 5 przy ul. Zakładowej 3 w Kolonowskiem. 

Zainteresowani mogą się zapoznać ze złożonym wnioskiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem przy ulicy  Ks. Czerwionki 39, w godzinach od  800 do 1400 oraz mogą składać  związane z nim uwagi i wnioski  w terminie od dnia 3 listopada 2014 roku do dnia 24 listopada  2014 roku (21 dni).     

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie.

 

 

Burmistrz Kolonowskiego

mgr inż. Norbert Koston

                                                                                             

                                                                                                

Metryczka
 • wytworzono:
  04-11-2014
  przez: Mariola Lipok
 • opublikowano:
  04-11-2014 14:07
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  04-11-2014 14:15
  przez: Krzysztof Laski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 1719
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: