Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Nr 7 - z dnia 29 czerwca 2015 r.

PDFUchwała Nr VII.43.15 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region.pdf

PDFUchwała Nr VII.44.15 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania przewodniczącemu organu jednostki pomocniczej diet.pdf

PDFUchwała Nr VII.45.15 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf

PDFUchwała Nr VII.46.15 w sprawiezatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr VII.47.15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego BiCeK za 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr VII.48.15 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr VII.49.15 w sprawie obsolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.pdf

PDFUchwała Nr VII.50.15 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.pdf

PDFUchwała Nr VII.51.15 w sprawie zaciągnięcia kredytu na Przebudowę drogi wewnętrznej stanowiącej dojazddo gruntów w Spóroku.pdf

PDFUchwała Nr VII.52.15 w sprawie zaciągnięcia kredytu na Przebudowę drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w Spóroku.pdf

PDFUchwała Nr VII.53.15 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

PDFUchwała Nr VII.54.15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 r..pdf

PDFUchwała Nr VII.55.15 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie.pdf

PDFUchwała Nr VII.56.15.pdf

PDFUchwała Nr VII.57.15 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Kolonowskie do stanu faktycznego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2015
  przez: Maria Bednorz
 • opublikowano:
  01-07-2015 13:55
  przez: Maria Bednorz
 • zmodyfikowano:
  01-07-2015 14:01
  przez: Maria Bednorz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 2456
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: