Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nr MG1 dla części miasta i gminy Kolonowskie (ok.302,5ha) uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr III/18/98 z dnia 30.12.1998 roku (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 12 z dnia 11.03.1999 roku, poz.32) wraz ze zmianami:

uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XVI/97/2000 z dnia 06.04.2000 (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 30 z dnia 09.05.2000 roku, poz.145)

uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XLII/224/2006 z dnia 27.10.2006 (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 95 z dnia 27.12.2006 roku, poz.2777)

uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr VIII/46/2007 z dnia 29.06.2007 (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 59 z dnia 10.08.2007 roku, poz. 1841)

• uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXXIV/265/09 z dnia 04.12.2009 (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 6 z dnia 27.01.2010 roku, poz. 85)

 

Nr MG2 obejmujący granicę polno-leśną i związane z tym grunty przeznaczone do zalesienia (ok.72,5ha), uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXXIX/215/98 z dnia 27.04.1998 roku (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 15 z dnia 10.06.1998 roku, poz.79) wraz ze zmianą uchwaloną:

uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr V/26/03 z dnia 27.09.2003 roku (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 31 z dnia 29.04.2003 roku, poz.730)

 

Nr K1 dla części miasta Kolonowskie (ok.272ha) uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXXII/171/97 z dnia 29.08.1997 roku (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr25 z dnia 10.10.1997 roku, poz. 149) wraz ze zmianami:

• uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr V/26/03 z dnia 27.09.2003 roku (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 31 z dnia 29.04.2003 roku, poz.730)

• uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XVII/140/12 z dnia 14.05.2012 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 roku, poz. 807, z dnia 01.06.2012 roku)

 

Nr K2 dla części miasta Kolonowskie (ok.90ha) uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr VII/29/99 z dnia 09.03.1999 roku (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 18 z dnia 22.06.1999 roku, poz.61) wraz ze zmianami:

• uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXIII/137/2000 z dnia 14.12.2000 roku (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 1 z dnia 08.01.2001 roku, poz.1)

• uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXXVI/181/06 z dnia 20.02.2006 roku (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 26 z dnia 13.04.2006 roku, poz.898)

 

Nr K3 dla części miasta Kolonowskie (ok.90ha) uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr X/60/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 6 z dnia 30 stycznia 2004 roku, poz. 116) wraz ze zmianą:

• uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXI/161/08 z dnia 24.10.2008 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 99 z dnia 15 grudnia 2008 roku, poz.2314)

- PDFUchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr V_38_2019 z dnia 25.03.2019 (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z dnia 18.04.2019 roku, poz.1537).pdf

 

Nr StW 1 dla części wsi Staniszcze Wielkie (ok.0,2ha) uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXXVI/184/97 z dnia 30.12.1997 roku (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 4 z dnia 27.02.1998 roku, poz. 15)

Nr StW2 dla części wsi Staniszcze Wielkie (ok.24ha) uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr X/53/99 z dnia 28.06.1999 roku (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 32 z dnia 08.09.1999 roku, poz.201)

 

Nr StM1 dla części wsi Staniszcze Małe (ok.1,3ha) uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXXVI/183/97 z dnia 30.12.1997 roku (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 4 z dnia 27.02.1998 roku, poz. 12)

Nr StM2 stanowiący teren górniczy „Krasiejów" (ok.4ha), uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XVII/106/2000 z dnia 18.05.2000 roku (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 39 z dnia 15.06.2000 roku, poz.206) wraz ze zmianą uchwaloną

• uchwałą Nr XIII/69/04 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2004roku (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 29 z dnia 07 maja 2004 roku, poz.941)

 

Nr StM3 dla działki Nr 1016 w Staniszczach Małych (ok.0,3ha), uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXX/217/2002 z dnia 11 maja 2002 roku (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 60 z dnia 04.07.2002 roku, poz.837).

 

Nr StM4 (ok.!20ha) dla części miejscowości Staniszcze Małe uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XVIII/96/04 z dnia 08 czerwca 2004 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 54 z dnia 17 sierpnia 2004 roku, poz.1551) wraz ze zmianami:

• uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XIV/96/08 z dnia 08 lutego 2008 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 25 z dnia 09 kwietnia 2008 roku, poz.901)

• uchwała Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr XXXII/262/13 z dnia 28.10.2013 roku (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z dnia 12.11.2013 roku, poz. 2466)

 

Nr Sp 1 dla części wsi Spórok (ok.0,5ha) uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kolonowskiem Nr VII/41/03 z dnia 16.06.2003 roku (Dz.Urz.Woj. Opolskiego Nr 66 z dnia 03.09.2003 roku, poz.1258)

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-11-2016
  przez: Anna Bogdoł
 • opublikowano:
  23-11-2016 11:51
  przez: Anna Bogdoł
 • zmodyfikowano:
  09-05-2019 11:43
  przez: Krzysztof Laski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 1716
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: