Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XX/160/16 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz

PDFUchwała.XX.160.16 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddzialow przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.pdf (105,34KB)

Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 2016 r. poz. 2602 w dniu 6 grudnia 2016 r.

Traci moc przez: Uchwała Nr XXIII/196/17 z dn. 20 marca 2017 r.