Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza Nr Or.0050.142.2016 z dnia 29.12.2016r., w sprawie umorzenia należności.