Przejdź do treści strony WCAG

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Nazwa zadania:

Budowa drogi wraz z oświetleniem ulicznym – ul. Dębowa w Kolonowskiem

 

Rok realizacji – 2017

Kwota dotacji – 217 425,02 zł.

Całkowity koszt zadania – 434 850,05 zł.