Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.160.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.