Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.146.2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2017 rok