Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych za 2017 r.

Zakres wyłączenia informacji publicznej obejmuje: informację o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Podstawa prawna wyłączenia stanowi art. 24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446). Wyłączenia dokonała Maria Bednorz insp. ds. obsługi władz gminy, Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem.

PDFOświadczenie Kier.M-GOPS p. I. Ochmann.pdf (236,88KB)

PDFOświadczenie Prezes KGK sp. z o.o. p. K. Koj.pdf (146,61KB)

PDFK. Koj - Prezes KGK sp. z o.o.(koniec kadencji).pdf (146,75KB)

PDFOświadczenie Dyr. PSP p. K. Wacławczyk.pdf (148,93KB)

PDFOświadczenie Dyr. PSP p. E. Cieśla.pdf (232,95KB)

PDFOświadczenie Dyr. PP p. M. Lejkowska.pdf (236,81KB)

PDFOświadczenie Dyr. PG p. R. Pocześniok.pdf (236,58KB)

PDFR. Pocześniok - Dyrektor PG (koniec kadencji).pdf (232,95KB)

PDFOświadczenie Dyr, PSP p. Dorota Robak-Detko.pdf (179,32KB)

PDFDyrektor PP p. I. Kałuża.pdf (172,14KB)

PDFOświadczenie Dyr. BiCeK p. J. Kotyś.pdf (243,08KB)