Przejdź do treści strony WCAG

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w zakresie: Zapewnienia przez gminy opieki przedszkolnej