Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo miejscowe 2019

PDFUchwała Nr X/98/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok (2,49MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr X/96/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 rok (387,01KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr X/94/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/190/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, zmienioną uchwałą nr IV/20/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 lutego 2015 r. oraz zmienioną uchwałą Nr VII/68/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. (203,54KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr X/92/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kolonowskie. (189,25KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr IX/91/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.  (294,27KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr IX/85/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kolonowskie. (282,68KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr IX/84/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych. (201,37KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr IX/83/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (195,80KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VIII/82/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 rok. (1,45MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VIII/80/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/147/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. (188,87KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VIII/79/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (208,59KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VIII/78/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy Kolonowskie. (306,64KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VII/73/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie oraz w sprawie warunków i zasad korzystania z tych przystanków. (282,11KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VII/72/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/167/12 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 8 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz uchwały Nr V/44/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie. (103,43KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VII/70/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej. (108,02KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VII/68/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/190/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, zmienioną uchwałą nr IV/20/15 Rady miejskiej w Kolonowskiem z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków. (196,20KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VII/67/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie. (108,30KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/168/12 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. (103,54KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VI/62/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kolonowskie. (107,45KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VI/57/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy Kolonowskie. (209,96KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie. (107,96KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 rok. (1,26MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VI/49/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/80/15 Rady Miejskiej w Kolonowskiem w sprawie opłaty targowej. (105,32KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VI/47/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kolonowskie. (191,25KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr V/41/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (103,55KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kolonowskie (184,51KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (107,99KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr V/38/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3 dla części miasta Kolonowskie – OSIEDLE FOSOWSKIE (9,27MB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr V/34/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolonowskie oraz określenia granic obwodow publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. (294,02KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kolonowskie w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat. (106,88KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kolonowskie w 2019 r. (213,47KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Kolonowskie jest organem prowadzącym oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. (103,87KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.

PDFUchwała Nr IV/23/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 11 lutego 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej. (102,11KB). Link do publikacji w Dzienniku Urzędowym znajduje się tutaj.