Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.155.2018 z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o kwotach dochodów i wydatków w 2019 roku