Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.160.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2018 rok