Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza nr GP.6733.05.2019 o wydaniu decyzji celu publicznego w sprawie budowie linii kablowej i kabla światłowodowego

Kolonowskie, dnia 27 sierpnia 2019 r.

GP.6733.05.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  KOLONOWSKIEGO

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27 sierpnia 2019 roku wydana została decyzja nr GP.6733.05.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV oraz kabla światłowodowego.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działkach nr 229, 73, 104, k.m. 1, obręb Staniszcze Wielkie.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

Zarządcą Dróg Powiatowych – Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich:

DP.672.15.2019.RW z dnia 02.08.2019 r.

 

Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich w zakresie ochrony gruntów

ROŚ.673.12.2019.GK z dnia 06.08.2019 r.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8B, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 27 sierpnia 2019 roku

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston

 

 • Tablice informacyjne Urząd Gminy Kolonowskie
 • BIP – Internet
 • GP/aa

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-08-2019
  przez: Arkadiusz Ulman
 • opublikowano:
  27-08-2019 11:26
  przez: Arkadiusz Ulman
 • zmodyfikowano:
  27-08-2019 11:55
  przez: Arkadiusz Ulman
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 231
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: