Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego nr GP.6733.04.2019 o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY

Kolonowskie, dnia 28 sierpnia 2019 r.

GP.6733.04.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  KOLONOWSKIEGO

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 28 sierpnia 2019 roku wydana została decyzja nr GP.6733.04.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze STR7003_C.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w miejscowości Spórok, na działce nr: 228/3, k.m. 6, obręb Spórok.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

- Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich w zakresie ochrony gruntów rolnych

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu

- Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

- Państwowym Gospodarstwem Wodnym, Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki

  Wodnej w Gliwicach

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8b, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 28 sierpnia 2019 roku

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston

 

 • Tablice informacyjne Urząd Gminy Kolonowskie
 • Sołectwo Spórok – tablice ogłoszeń
 • BIP – Internet
 • GP/aa
Metryczka
 • wytworzono:
  28-08-2019
  przez: Arkadiusz Ulman
 • opublikowano:
  28-08-2019 09:07
  przez: Arkadiusz Ulman
 • zmodyfikowano:
  28-08-2019 09:12
  przez: Arkadiusz Ulman
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 286
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: