Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.80.2019 z dnia 1 sierpnia 2019r.w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2019 rok