Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.101.2019 z dnia 27 września 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 r.