Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.82.2019 z dnia 6 sierpnia2019r.w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem