Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.92.2019 z dnia 29 sierpnia 2019r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 r.