Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.97.2019 z dnia 17 września 2019r.w sprawie zmiany planów wydatków jednostek budżetowych Gminy Kolonowskie na 2019 rok.