Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.98.2019 z dnia 17 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr Or.0050.118.2013 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 31 grudnia 2013 r.