Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.100.2019 z dnia 19 września 2019r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 r.