Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.128.2019 z dnia 13 listopada 2019 r w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Kolonowskie na 2020 rok.