Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.130.2019 z dnia 19 listopada 2019 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2019 r.