Przejdź do treści strony WCAG

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Kolonowskie przeznaczonej do sprzedaży - działka ewidecyjna nr 889 obręb Kolonowskie oraz 1316-3 obręb Kolonowskie