Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza nr Or.0050.131.2019 z dnia 19 listopada 2019 r w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej.